Profilaktyczne Bilanse Biologiczne

OurBlog

18/10/2018

Profilaktyczne Bilanse Biologiczne |, , ,

Profilaktyczne Bilanse Biologiczne – badania do kompleksowej oceny wewnętrznej równowagi organizmu i ryzyka rozwoju schorzeń układowych lub ogólnoustrojowych.

Potężnym, bardzo skutecznym narzędziem do kompleksowej oceny stanu równowagi wewnętrznej organizmu, wykorzystywanym przez specjalistów z naszej kliniki, są Profilaktyczne Bilanse Biologiczne (PBB).

PROFILAKTYCZNE BILANSE BIOLOGICZNE (PBB) – DLA KOGO?

Profilaktyczne Bilanse Biologiczne (PBB) przeznaczone są dla wszystkich osób, które chcą dowiedzieć się:

 • w jakiej kondycji jest wewnętrzna równowaga organizmu;
 • w którym obszarze i w jakim stopniu homeostaza uległa zaburzeniu;
 • czy istnieje ryzyko rozwoju choroby;
 • co można zrobić, aby przywrócić stabilność wewnętrznej równowagi organizmu i w ten sposób zmniejszyć prawdopodobieństwo pojawienia się choroby.

Ważne! Bilans biologiczny może być wykonany u osób w każdym wieku, także u chorych. Jednak tylko bilans profilaktyczny, przeprowadzony odpowiednio wcześnie pomoże w staraniach o ZACHOWANIE zdrowia.

 CZYM SĄ BILANSE BIOLOGICZNE?

Bilanse biologiczne to szczegółowe badania medyczne, w których ocenia się rzeczywisty stan organizmu na poziomie komórkowym. Na podstawie uzyskanych wyników szacuje się ryzyko wystąpienia dysfunkcji i chorób wyżej uorganizowanych struktur ciała, czyli poszczególnych układów lub narządów. W oparciu o uzyskane informacje lekarz może zalecić konkretne działania profilaktyczne lub wdrożyć terapię, która przywróci naturalną równowagę wewnętrzną w konkretnym obszarze ciała.

Bilanse biologiczne przeprowadzane są w oparciu o badania próbek krwi, moczu, kału lub śliny. W laboratorium oceniane są:

 • struktura komórek (w tym budowa błony komórkowej) i stopień ich odżywienia;
 • parametry fizyczne oraz zawartości wielu różnych składników odżywczych, regulatorowych i budulcowych mających wpływ na zachowanie stabilności biologicznej komórki, czyli białek, cukrów, witamin oraz makro-, mikroelementów i pierwiastków śladowych.

Ważne! Profilaktyczne Bilanse Biologiczne (PBB) przeprowadza się ZANIM pojawi się choroba – dlatego pomagają uniknąć rozwoju schorzeń.

JAK BILANSE BIOLOGICZNE WSPOMAGAJĄ PROFILAKTYKĘ ZDROWOTNĄ?

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo wewnętrzna równowaga organizmu jest rozregulowana. Odpowiedzialne za to są:

 • stres – głównie stres długotrwały;
 • niezdrowy tryb życia – z małą ilością ruchu i niedoborami snu;
 • niedożywienie – to paradoks naszych czasów, gdyż w dobrobycie coraz więcej wokół nas żywności ubogiej w składniki odżywcze, za to jałowej i przeładowanej chemią.

Ponieważ wszystkie te czynniki najsilniej działają na najdelikatniejsze struktury organizmu, czyli komórki, trzeba zbadać parametry charakteryzujące stan rzeczywisty tych podstawowych cząsteczek życia – bo zdrowie i choroba zaczynają się w komórkach i w przestrzeniach między nimi.

Poprzez bilanse biologiczne wykrywa się niedobory, nadmiary i niewłaściwe wzajemne relacje między badanymi parametrami. Dzięki dogłębnej analizie informacji uzyskanych po badaniu materiału biologicznego można precyzyjnie wskazać obszary funkcjonowania organizmu, w których istnieje zagrożenie chorobą.

WAŻNE! Dzięki bilansom biologicznym informacje uzyskane o zdrowiu na poziomie komórkowym można wykorzystać do KOMPLEKSOWEJ poprawy zdrowia ogólnego.

JAKICH INFORMACJI DOSTARCZAJĄ BILANSE BIOLOGICZNE I CZYM RÓŻNIĄ SIĘ OD STANDARDOWYCH ANALIZ LABORATORYJNYCH I BADAŃ GENETYCZNYCH?

Dzięki uzyskanym wynikom można wiele powiedzieć o komórkowych podstawach warunkujących zdrowie oraz określić:

 • kondycję układu immunologicznego;
 • stan ochrony antyoksydacyjnej;
 • stan mikroflory żyjącej w przewodzie pokarmowym;
 • aktywność hormonów i neuroprzekaźników;
 • stan odżywienia komórek oraz faktyczną kondycję błon komórkowych;
 • rzeczywistą zawartość składników odżywczych, budulcowych i regulatorowych;
 • ryzyko wystąpieniu konkretnego rodzaju schorzeń układowych lub narządowych, w tym chorób cywilizacyjnych.

Bilanse biologiczne służą do OCENY RYZYKA wystąpienia schorzeń; przeprowadzane są na poziomie komórkowym.

Tradycyjne badania laboratoryjne, także przeprowadzane na poziomie komórkowym, wspomagają diagnostykę stanów przedchorobowych oraz istniejących już schorzeń.

Badania genetyczne natomiast wykonywane są na poziomie genów i DNA. Wykorzystuje się je do diagnostyki błędów w materiale genetycznym albo do szacowania ryzyka wystąpienia wady rozwojowej (badania prenatalne).

W Paradowski Medical Group bilanse biologiczne mogą być wykonywane profilaktycznie lub w celu pogłębienia diagnostyki chorobowej. Lista badań dobierana jest indywidualnie do pacjenta i jego potrzeb. Jest to możliwe dzięki dostępnej dużej bazie badań, które mogą być elementami bilansu biologicznego.

Rodzaje bilansów:

Bilanse układu pokarmowego – uwzględniają wszystkie funkcje fizjologiczne organizmu, dlatego dzięki nim można uzyskać dogłębny obraz całości zdrowia. Odpowiednio dobrane badania z wykorzystaniem markerów odporności jelitowej umożliwiają wykrycie stanów zapalnych niskiego i/lub wysokiego stopnia. Na podstawie wyników można precyzyjnie dobrać probiotyki i prebiotyki i w ten sposób wpływać na wybrane obszary i funkcjonalności jelit.

Przykładowe wskazania: czynnościowe lub organiczne patologie jelitowe oraz choroby, których objawy manifestują się daleko od źródła zaburzenia (tutaj: jelit), takie jak m.in. zaburzenia pracy wątroby i dróg żółciowych, stłuszczenie wątroby, otyłość, fibromialgia, zapalenie stawów, choroby ośrodkowego układu nerwowego, zespół przewlekłego zmęczenia, niektóre alergie.

Bilans kwasów tłuszczowych – ponieważ kwasy tłuszczowe to materiał energetyczny i zapasowy, a także składniki diety o kluczowym znaczeniu dla profilaktyki wielu chorób cywilizacyjnych, bilans ten znakomicie odzwierciedla stan rzeczywistego odżywienia organizmu i niesie dane na temat sprawności wielu funkcji fizjologicznych w ciągu ostatnich 4 miesięcy.

Przykładowe wskazania: profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych, zaburzenia w funkcjonowaniu receptorów komórkowych, ocena równowagi kwasów Omega 3/Omega 6, stany zapalne wewnętrzne i skórne.

Bilans witaminowy – Istotny z uwagi na silną regulatorową rolę witamin, które wpływają także na procesy epigenetyczne (zależne od wpływu czynników środowiskowych na ekspresję genów w DNA), kinetykę reakcji enzymatycznych, wydzielanie hormonów, produkcję białek czy funkcjonowanie układu nerwowego.

Przykładowe wskazania: profilaktyka chorób nowotworowych oraz schorzeń neuropsychicznych, planowane rodzicielstwo, zły stan skóry, włosów i paznokci.

Bilans poziomu karotenoidów – ważny ze względu na przeciwnowotworowe i antyoksydacyjne właściwości karotenoidów.

Przykładowe wskazania: profilaktyka degeneracji plamki żółtej w oku, predyspozycje genetyczne w kierunku chorób nowotworowych.

Bilans okołociążowy (profilaktyczny) – zalecany przyszłemu ojcu i przyszłej matce. Jego celem jest ochrona zdrowia dziecka (a także jego przyszłego potomstwa) i przyszłej matki. Wykryte nieprawidłowości należy skorygować przed zajściem w ciążę.

Przykładowe wskazania: obciążenie genetyczne u przyszłych rodziców oraz ich rodzin, choroby metaboliczne, wcześniejsze poronienia lub problemy z poczęciem.

Bilans przeciwrodnikowy (profilaktyczny) – istotny z powodu znaczącego negatywnego wpływu wolnych rodników na struktury błon biologicznych i DNA.

Przykładowe wskazania: stres, choroby zwyrodnieniowe i zapalne, schorzenia nowotworowe.

Bilans chorób sercowo-naczyniowych i zespołu metabolicznego (profilaktyczny) – umożliwia ocenę czynników biologicznych o kluczowym znaczeniu dla profilaktyki chorób cywilizacyjnych dotykających serce, układ krwionośny i przemianę materii.

Przykładowe wskazania: otyłość, stres, zatrzymywanie wody w organizmie, ciągłe zmęczenie, bóle w klatce piersiowej szczególnie podczas i po wysiłku.

Bilans estrogenowy – przeznaczony dla kobiet, które poddawane są hormonalnej terapii zastępczej, stosują antykoncepcję hormonalną doustną lub w postaci wkładki domacicznej.

Przykładowe wskazania: profilaktyka zakrzepicy, menopauza fizjologiczna lub przedwczesna.

Bilans białkowy i typowanie limfocytów – wyniki badań są kopalnią wiedzy o kondycji układu immunologicznego.

Przykładowe wskazania: częste infekcje, osłabienie, alergie, podejrzenie nietolerancji pokarmowych, powikłania pogrypowe.

JAK PRZEBIEGA BILANS BIOLOGICZNY?

 • Procedura rozpoczyna się wizytą u specjalisty posiadającego uprawnienia do zlecania Profilaktycznych Bilansów Biologicznych (PBB). Na podstawie wywiadu i po analizie dokumentacji medycznej posiadanej przez pacjenta zapada decyzja o wyborze badań, które zostaną wykonane w ramach bilansu. W ramach przygotowania do bilansu biologicznego warto przeprowadzić standardowe badania diagnostyczne: laboratoryjne i obrazowe. To bardzo dobre wstępne źródło informacji medycznej dla specjalisty, który będzie kierować pacjenta na PBB.
 • Pacjent oddaje próbki biologiczne w laboratorium Paradowski Medical Group. Stamtąd materiał jest wysyłany do laboratorium w Belgii wyspecjalizowanego w analizie próbek na potrzeby Profilaktycznych Bilansów Biologicznych.
 • Po ok. 4-6 tygodniach pacjent otrzymuje wyniki w postaci obszernego wydruku. Kolejny krok to skrupulatna analiza wyników. Przeprowadza ją odpowiednio przeszkolony specjalista z uprawnieniami.
 • W oparciu o wyniki bilansu pacjent jest informowany o wykrytych nieprawidłowościach funkcjonalnych na poziomie komórkowym i o wynikającym z nich potencjalnym zagrożeniu dla prawidłowego działania narządów lub układów. Otrzymuje zalecenia profilaktyczne i/lub terapeutyczne.

WAŻNE! Po  9 miesiącach zalecana jest kontrola i powtórzenie bilansu biologicznego. To najbardziej miarodajny sposób na sprawdzenie, czy nastąpiła poprawa w dysfunkcyjnym obszarze organizmu.

Wykonanie Profilaktycznego Bilansu Biologicznego (PBB) wymaga standaryzowanej procedury i ultranowoczesnego sprzętu analitycznego – tylko w ten sposób można uzyskać precyzyjne i porównywalne wyniki. Z tego właśnie powodu badanie materiału biologicznego odbywa się tylko w jednym laboratorium w Europie. Zlokalizowane ono jest w Belgii. Nad prawidłowością badań czuwa Francuskie Stowarzyszenie Lekarzy na rzecz Medycyny Zapobiegawczej Mediprevent.

Osobą uprawnioną do zlecania Profilaktycznych Bilansów Biologicznych (PBB) w pełnym zakresie w Paradowski Medical Group jest Magdalena Wieczorek, specjalista dietetyki funkcjonalnej i dietetyki sportowej, członek Mediprevent. Właścicielka firmy Feel Good – Odżywianie Sportowców, gdzie odpowiada za żywienie i suplementację Reprezentantów Polski rywalizujących podczas Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Pucharów Świata, Mistrzostw Europy.

KORZYŚCI Z PROFILAKTYCZNYCH BILANSÓW BIOLOGICZNYCH (PBB)

Największa korzyść z przeprowadzenia Profilaktycznego Bilansu Biologicznego i wdrożenia programu naprawczego dla organizmu  to przejęcie kontroli nad własnym ciałem i uzyskanie szansy na poprawę zdrowia i jakości życia. Dzięki temu redukuje się ryzyko wystąpienia schorzeń, które mogłyby się pojawić przy długotrwałym lub głębokim zaburzeniu homeostazy.

Wykonując bilanse biologiczne uzyskuje się:

 • klarowną odpowiedź na pytanie o stan równowagi wewnętrznej organizmu;
 • możliwość nauczenia się mowy własnego ciała i nabycie umiejętności rozumienia tego głosu;
 • możliwość racjonalnego i celowanego dbania o własne zdrowie – ponieważ wyniki bilansów dostarczają precyzyjnych informacji o niedoborach, nadmiarze oraz o niewłaściwych proporcjach składników uczestniczących w procesach fizjologicznych
 • większe szanse na poczęcie potomka i bezproblemowe donoszenie ciąży;
 • poprawę odporności i wzrost apetytu na życie.

 

KIEDY WYKONAĆ PROFILAKTYCZNY BILANS BIOLOGICZNY (PBB)?

Bilans biologiczny można wykonać w dowolnym okresie życia. Nie ma tu znaczenia wiek ani płeć. Ważna jest tylko chęć poznania kondycji własnego organizmu.

Bilanse biologiczne warto zatem przeprowadzić, kiedy:

 • istnieje podejrzenie, że zachwianiu uległa równowaga wewnętrzna ustroju;
 • doświadczyło się trudnych, stresujących, bolesnych chwil w życiu, które mogą zdestabilizować homeostazę (utrata pracy, rozwód, śmierć kogoś bliskiego);
 • dziwne objawy stają się coraz częstsze;
 • spada odporność;
 • pojawiają się reakcje alergiczne, dermatozy, narasta napięcie nerwowe;
 • dotychczas stosowana diagnostyka nie wykryła przyczyn niepokojących objawów psychicznych lub fizycznych;
 • chce się mieć kontrolę nad swoim zdrowiem.

 

Masz pytania? Chcesz umówić się na wizytę? Zapraszamy do kontaktu: 501 224 884

Komentarze

Jeszcze nikt nie skomentował. Bądź pierwszy.

Poradnia dietetyczna Dieta-Med Kraków © 2018 dieta-med.pl